Resultaten Inwonerservaringsonderzoek 2023 WIJeindhoven bekend

WIJeindhoven heeft in juni 2023 een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van inwoners die ondersteuning krijgen van WIJeindhoven. Het onderzoek laat zien dat de meeste inwoners tevreden zijn over de ondersteuning door WIJeindhoven.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau belde in juni 2023 90 inwoners met een dossier bij WIJeindhoven. De onderzoeksresultaten leken erg op die van vorig jaar.

Inzet levert inwoners wat op

Zo kwam ook uit het onderzoek van 2023 naar voren dat voor veel inwoners de inzet van WIJeindhoven in positieve zin wat heeft opgeleverd. Meerdere deelnemers geven aan dat zij meer rust hebben en dat zij hun leven weer op de rit hebben. Onze inzet heeft vooral geresulteerd in veranderingen op het vlak van geestelijke gezondheid en wonen.

Behulpzaam, vriendelijk en meedenkend

Inwoners vinden de medewerkers van WIJeindhoven behulpzaam, vriendelijk en meedenkend. Ook geeft een meerderheid van deelnemers aan dat de generalist of verbinder samen zoekt naar oplossingen en luistert naar de meningen/of ideeën van de inwoner.

Geopperde verbeterpunten

Hoewel inwoners over het algemeen tevreden zijn met WIJeindhoven, komen verbeterpunten aan het licht. Deze punten komen overeen met de vorige meting. Net als bij de vorige meting geven inwoners aan dat zij het op prijs zouden stellen wanneer tussentijds aan de inwoner wordt gevraagd hoe het met hen gaat.

Ook geven enkele inwoners aan dat ze zaken betreffende communicatie verbeterd zouden kunnen worden zoals eerder duidelijkheid scheppen over de stand van zaken en sneller reageren.
Het managementteam van WIJeindhoven gaat aan de slag met deze punten.

Inwonerservaringsonderzoek 2023

Off