Vacature teamleider

Wat ga je doen?

Je geeft leiding aan ongeveer vijftig gedreven generalisten met hart voor de inwoners. Je weet van ieder lid uit je team waar zijn of haar talenten liggen. Deze weet je aan te spreken en in te zetten.
Hierbij creëer je verbinding tussen de generalisten in jouw team en met de rest van de organisatie inclusief het netwerk en de samenwerkingspartners van WIJeindhoven. Ook draag je op individueel niveau zorg voor de coaching, deskundigheidsbevordering en het vraaggericht werken van de generalisten. Op teamniveau stuur je op een gepaste ontwikkeling richting zelfstandigheid.

Je hebt aandacht voor al je teamleden en je bent laagdrempelig benaderbaar en aanspreekbaar. Je bent ook kritisch als het gaat om bewaking van afspraken, beleid en wet - en regelgeving. In houding en gedrag geef je het goede voorbeeld. Je vertaalt de doelstellingen van WIJeindhoven naar resultaatgerichte afspraken met het team. In de afstemming van de werkzaamheden op het netwerk binnen jouw team, ben je in staat om dit netwerk te overzien, onderhouden en daarin als spil te fungeren.

Samen met de zeven teamleiders van de andere wijkteams van WIJeindhoven, stuur je op de verandering van de specialistische professional naar generalistische werker en adviseer je over team overstijgende vraagstukken.

Resultaatgericht werken en continu verbeteren geven wij vorm door te werken via de Lean Six Sigma methodiek. Jij bent verantwoordelijk voor de implementatie en borging van het werken volgens deze methode.

Dit neem je mee

 • Jij kent jezelf en je bent zelfbewust. Je staat open voor je eigen gedachten, emoties, woorden en handelen. Je weet wat dit bij jou doet en dat dit doorwerkt in de reactie van de ander.
 • Je bent communicatief sterk met netwerkkwaliteiten. Je weet ook nieuwe netwerken en bronnen aan te boren. Daarnaast ben je duidelijk en transparant in je communicatie.
 • Je kunt goed omgaan met werkdruk en kaders die in ontwikkeling zijn. Je kunt prioriteiten stellen.  Je bent in staat om rust te brengen wanneer het druk is en aan te jagen wanneer verslapping dreigt.
 • Je voelt je op je gemak in de dynamiek van een veranderende politiek-maatschappelijke context en kunt goed inschatten wat jouw positie hierin betekent en hoe je hierin kunt opereren.
 • Je bent analytisch en kunt resultaatgericht sturen op processen en medewerkers. Je bent veranderingsgericht waarbij het accent ligt op de concrete vertaling van visie naar praktijk van alledag. Je doet wat je zegt en je kunt doorpakken wanneer dit nodig is.
 • Bovendien straal je natuurlijk gezag uit en ben je in staat om mensen in het team en netwerk aan te spreken wanneer dit nodig is. Je weet de generalist handvatten aan te reiken waardoor deze nieuwe oplossingen zoekt door present te zijn, mee te denken en te spiegelen.
 • Je gelooft in de verandering waar WIJeindhoven voor staat en kan deze ambitie goed vertalen naar het operationele niveau. Je bent inspirerend en overtuigend over het waarom van WIJeindhoven.

Tenslotte heb je een afgeronde hbo+-opleiding, bezit je over aantoonbare managementcompetenties en heb je ervaring met coachende, leidinggevende en coördinerende werkzaamheden. Je hebt kennis, kunde en ervaring in het sociaal domein. (Zelf)reflectie en samen leren zijn voor jou onlosmakelijk onderdeel van werken aan goede kwaliteit van dienstverlening en de hiervoor gewenste structuur en cultuur.

Over WIJeindhoven

De stichting WIJeindhoven is ontstaan naar aanleiding van het programma WIJeindhoven van de gemeente. In 2012 startten we in lijn met het landelijk beleid met een integrale aanpak binnen het sociaal domein. Het uitgangspunt: één gezin, één plan. In 2015 is de Stichting WIJeindhoven als uitvoeringsorganisatie van de nieuwe werkwijze opgericht. Daarnaast kreeg WIJeindhoven taken op het gebied van participatie/inkomen, Wmo-voorzieningen, jeugdhulp en maatschappelijke opvang. WIJeindhoven helpt Eindhovenaren die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om weer grip te krijgen en te houden op hun leven. Een andere belangrijke taak is het versterken van netwerken in de buurt.

WIJeindhoven telt ongeveer 450 medewerkers. Onze medewerkers (generalisten) leveren ambulante ondersteuning vanuit acht WIJteams aan inwoners van Eindhoven. We zetten ons in om de zelfredzaamheid te vergroten en participatie te bevorderen door uit te gaan van talenten van inwoners. Een kleine en flexibele staf ondersteunt de generalisten in hun werk. Je leest meer over werken bij WIJeindhoven op onze website.

Wat bieden WIJ jou?

 • We bieden je veel eigen verantwoordelijkheid en je krijgt dan ook volop de ruimte voor jouw eigen inbreng en expertise
 • De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar
 • Het salaris is ingedeeld in schaal 11 van de cao Sociaal Werk, minimaal € 3.365,- en maximaal
  € 5.225,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur)
 • Daarnaast bieden wij diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, kopen/verkopen van verlof, loopbaanbudget en een reiskostenregeling
 • Een informele organisatie waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en waar de eigen verantwoordelijkheid voorop staat

Reageren

Stuur voor uiterlijk 31 juli 2021 je motivatiebrief en CV naar solliciteren@wijeindhoven.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021/07/Teamleider. Indien we op basis van je motivatiebrief en cv-kennis met je willen maken, nodigen we je uit voor een gesprek. Er zullen twee gespreksrondes zijn, waarvan de eerste plaatsvindt in week 32.

Heb je nog inhoudelijke vragen of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Lex van Eijndhoven, Bestuurder, via bestuurssecretariaat@wijeindhoven.nl. Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met Eveline van den Broek, HR-adviseur, via telefoonnummer 06-29941489.

Off