Jaarverantwoording 2022 beschikbaar

De jaarverantwoording 2022 is vanaf nu beschikbaar op onze website. Het bestaat uit: een bestuursverslag met de jaarrekening en het jaarverslag vol verhalen van inwoners, samenwerkingspartners en/of medewerkers van WIJeindhoven.

Wat staat er in het jaarverslag?

Het jaarverslag heeft enkele ontwikkelingen in 2022 als basis. Elke ontwikkeling is ingekleurd met een verhaal vanuit onze praktijk, verteld door inwoners, samenwerkingspartners en/of medewerkers van WIJeindhoven.
Klik hier voor het jaarverslag 2022.
Klik hier voor het jaarverslag 2022, digitaal toegankelijke versie.

Wat staat er in het bestuursverslag en de jaarrekening?

In het bestuursverslag is informatie opgenomen over het eigen vermogen, de solvabiliteit, de liquiditeit, mogelijke risico’s en toekomstverwachtingen. In de jaarrekening staat een overzicht van de financiën over 2022. Je vindt er een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting.
Klik hier voor het bestuursverslag met jaarrekening.

Off