Jouw privacy

WIJeindhoven heeft persoonsgegevens nodig om je goed te kunnen helpen. Deze gegevens vragen we aan jou. We krijgen ook gegevens van andere organisaties, onder andere van de gemeente Eindhoven. Met al deze gegevens gaan we zorgvuldig om.

Welke gegevens hebben we nodig?

Wanneer je contact met ons opneemt, dan vragen we je contactgegevens.  We vragen ook waarvoor je contact met ons opneemt. Het is mogelijk dat we naar aanleiding daarvan meer gegevens nodig hebben. 

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

WIJeindhoven gebruikt jouw gegevens onder andere:

  • Om contact op te nemen
  • Om je de juiste hulp en ondersteuning te bieden
  • Om onze wettelijke taken goed uit te voeren. Dit gaat om taken waarbij ​​​de gemeente aan WIJeindhoven heeft gevraagd om inwoners te ondersteunen op het gebied van o.a. werk, inkomen, opvoeding en meedoen.   

Wie mag jouw gegevens bekijken?

In de eerste plaats mag jij zelf jouw gegevens bekijken. Daarnaast mogen bepaalde medewerkers van WIJeindhoven, bijvoorbeeld je generalist, dit.

Soms is het nodig om jouw gegevens aan een andere organisatie te geven. Dat doen we met:

  • jouw toestemming, of;
  • als dat wettelijk verplicht is of;
  • als het nodig is om onze wettelijke taken uit te voeren of
  • in een noodgeval

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig. Daarbij houden we rekening met wettelijke termijnen.

Jouw rechten

De gegevens die we over jou bewaren mag je bekijken. Als er iets niet (meer) klopt kun je dat aan ons doorgeven. Ook kun je vragen of we jouw gegevens uit ons systeem halen.

Op deze regels zijn uitzonderingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan mensen die niet goed in staat zijn om zelf ergens over te beslissen.

Je regelt dit via dit formulier op onze website.

Vragen over je privacy

Vragen of opmerkingen over jouw privacy bij WIJeindhoven kun je doorgeven via dit formulier op onze website.

Opmerking: dit is een samenvatting van onze privacyverklaring.