Missie, visie en organisatie

WIJeindhoven is ontstaan uit het programma WIJeindhoven van de gemeente Eindhoven. In 2012 startten we in lijn met het landelijk beleid met een integrale aanpak binnen het sociaal domein. Het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan. In 2015 is de Stichting WIJeindhoven als uitvoeringsorganisatie van de nieuwe werkwijze opgericht. Daarnaast kreeg WIJeindhoven taken op het gebied van participatie/inkomen, Wmo-voorzieningen, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. WIJeindhoven helpt Eindhovenaren die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om weer grip te krijgen en te houden op hun leven. Een andere belangrijke taak is het versterken van netwerken in de buurt: Buurt in Bloei.

Missie WIJeindhoven

Het is onze missie om samen met inwoners, gemeente, ketenpartners en de rest van de stad ondersteuning (op het gebied van het sociaal domein) voor alle eindhovenaren passend, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Visie WIJeindhoven

We geloven in de eigen kracht (en passie) van ieder mens om naar vermogen zelf regie te houden op het eigen leven en daarin zelfredzaam te zijn. Wij ondersteunen hen, als de regie tijdelijk even ontbreekt, om dat weer terug te krijgen. Hierin benaderen, zien en horen wij de mens als geheel. Onze ondersteuning vindt plaats vanuit individueel maatwerk en is gericht op duurzame zelfredzaamheid. Die zelfredzaamheid betekent dat ook het netwerk van de inwoner een rol pakt in de ondersteuning, zoals de inwoner onderdeel is van het ondersteuningsnetwerk van een ander. Het genereren van eigen kracht en samenkracht is de kern van onze dienstverlening, waarbij wij inzetten op de beweging van “ondersteunen en probleem oplossen” naar een verhoogde veerkracht voor de inwoners. Die veerkracht vinden zij niet alleen, maar samen met de sociale basis, eerstelijns- en tweedelijnsondersteuning en mensen en organisaties in de stad. WIJeindhoven heeft daarin de unieke taak om de ondersteuning om de inwoner heen te organiseren en deze te verbinden.  

Kernwaarden WIJeindhoven

Wij werken vanuit gezamenlijke uitgangspunten, ofwel kernwaarden:

  • Iedereen heeft talent 
  • Iedereen telt en mag meedoen 
  • Samen werkt
  • Doen wat nodig is
  • Leven lang leren

Cijfers en inrichting

WIJeindhoven is een stichting met aan het hoofd een bestuurder. 350 generalisten ondersteunen ongeveer 25.000 eindhovenaren. Ongeveer 35 verbinders versterken netwerken in de stad door nieuwe verbindingen te leggen en waar nodig mee te denken met bestaande verbindingen. De generalisten en verbinders werken samen in 8 wijkteams verdeeld over de hele stad. Ze worden gesteund door een kleine staf.

Het organanisatieschema van WIJeindhoven. Bovenaan staat de Bestuurder van WIjeindhoven. De bestuurder wordt geadviseert door het WIJpanel, de WIJraad en de Raad van Toezicht. De bestuurder wordt ondersteund door twee afdelingen: Juridisch/FG en de afdeling Communicatie. De bestuurder geeft leiding aan vier afdelingen: uitvoering, Bedrijfsvoering, Expertise en HRM. Onder uitvoering vallen acht wijkteams.

Organogram WIJeindhoven. April 2022

Europees Sociaal Fonds

WIJeindhoven krijgt subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Algemeen nut beogende instelling