Officiële start WIJpanel, inwonersadviesraad WIJeindhoven

Sinds vrijdag 28 januari is het WIJpanel officieel van start. Het WIJpanel is de vernieuwde adviesraad van WIJeindhoven en bestaat volledig uit inwoners van Eindhoven. De adviesraad praat mee over de dienstverlening en ondersteuning van WIJeindhoven. Zij vangen signalen op uit de stad, geven advies aan het bestuur en management van WIJeindhoven en denken mee in projecten en beleid.

Van SamenWIJ naar WIJpanel

WIJeindhoven heeft sinds de oprichting al een klankbordgroep met Eindhovenaren: de SamenWIJ. Deze klankbordgroep was sterk verbonden met de OR van WIJeindhoven. Na de doorontwikkeling van de OR in 2019, werd de SamenWIJ onafhankelijker. Dit is het begin geweest om ook de inspraak van inwoners door te ontwikkelen. Zo is het WIJpanel ontstaan. 

Veranderingen

Daar waar de SamenWIJ bestond uit 5 leden, is het WIJpanel een stuk groter met inmiddels 16 inwoners en de ambitie om uit te groeien tot een groep van 24 Eindhovenaren. Een kerncommissie van 7 leden is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden. Doordat er meer mensen zijn aangesloten is het WIJpanel een meer diverse groep Eindhovenaren, waarin ook alle wijken vertegenwoordigd zijn. Een grotere groep, betekent daarnaast meer slagkracht.

Henk Lemmens, voorzitter WIJpanel en Ans van der Sanden, vicevoorzitter:

Het WIJpanel staat samen met de inwoners voor een sociaal en leefbaar Eindhoven.

Ayhan Eren, projectleider doorontwikkeling SamenWIJ:

Het is WIJeindhoven gelukt om in korte tijd een volwaardige Inwonersadviesraad op te richten. Het WIJpanel staat er met 16 inwoners die een brede en diverse groep Eindhovenaren vertegenwoordigen.” 

Lex van Eijndhoven, bestuurder WIJeindhoven:

“Het WIJpanel stelt ons nog beter in staat het geluid van de inwoner een plek te geven in alles wat we doen.”

Nog op zoek naar verdere uitbreiding

Het WIJpanel is nog op zoek naar meer leden. Meer informatie hierover is te vinden op www.wijeindhoven.nl/wijpanel.

Off