Vacature leden klachtadviescommissie

Ben jij zorgvuldig en onpartijdig in de behandeling van een klacht om zo tot een gewogen oordeel te komen? Dan maken wij graag kennis met jou!

WIJeindhoven is op zoek naar nieuwe leden voor de externe en onafhankelijke klachtadviescommissie (hierna: de commissie).
Een gedegen klachtenafhandeling vindt WIJeindhoven van groot belang. 

Wat ga jij doen bij WIJ?

Inwoners van Eindhoven, die bijgestaan worden door een medewerker van WIJeindhoven, hebben wettelijk het recht een klacht in te dienen bij de commissie. 

De drie leden van de commissie behandelen samen de ingediende klacht. De commissie beoordeelt de klacht op een zorgvuldige en onpartijdige wijze, altijd op basis van het principe hoor-en wederhoor tijdens een hoorzitting. Dit houdt in, dat alle partijen, betrokken bij de klacht, worden gehoord. De commissie draagt de eindverantwoordelijkheid in haar beslissing, uitgewerkt in een schriftelijk verslag aan de bestuurder, waarin de bevindingen en haar oordeel zorgvuldig zijn verwoord. Voorts draagt de commissie zorg voor het aanleggen van een register van ingediende klachten en stelt zij éénmaal per jaar een jaarverslag op. 

Wie zoeken WIJ?

Voor de commissie wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling. De leden brengen - ieder vanuit zijn/haar eigen achtergrond - specifieke kennis, deskundigheid en ervaring met zich mee. 
WIJeindhoven is op zoek naar leden met een gedegen achtergrond op het gebied van sociaal maatschappelijke hulpverlening of (geestelijke) gezondheidszorg. Kennis van openbaar bestuur en juridische zaken is een pré. 

De leden van de commissie vervullen geen betrekkingen, die kunnen leiden tot belangenverstrengeling met het oog op een onpartijdige en onafhankelijke vervulling van hun functie als lid in de commissie. 
De leden van de commissie kiezen onderling een voorzitter. 
Van alle leden verwacht WIJeindhoven dat zij het vermogen hebben om zowel de klager al ook de verweerder op zijn/haar gemak te stellen. 

Algemeen profiel

  • hbo/academisch werk- en denkniveau;  
  • In staat om onpartijdig en onbevooroordeeld een klacht te behandelen met gewogen oordeel als resultaat; 
  • Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden; 
  • Als persoon evenwichtig, analytisch, doortastend en flexibel;
  • Ervaring met klachtenbehandeling is een pré.

Vergoeding

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding per hoorzitting, overeenkomstig de actuele ‘Verordening rechtspositie raads- en commissieleden’, alsmede een reiskostenvergoeding op basis van declaratie van kilometers of openbaar vervoer.
Met het oog op efficiency kunnen meerdere klachten per hoorzitting worden behandeld.

Over WIJeindhoven

Stichting WIJeindhoven biedt integrale eerstelijns ondersteuning op diverse leefgebieden.
Naast de uitvoering van de wetten WMO, Jeugd, Wet op de gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) en Participatie, heeft WIJeindhoven de opdracht om de sociale basis van de stad te verstevigen. 
WIJeindhoven telt ongeveer 450 medewerkers, die Eindhovenaren (tijdelijk) ondersteunen om weer grip te krijgen en te houden op hun leven en die bouwen aan sterke netwerken in de buurt. De generalisten en verbinders van WIJeindhoven werken vanuit acht wijkteams en worden door een kleine en flexibele staf ondersteund.

Jouw reactie

Stuur jouw motivatie en CV vóór 14 juli 2024 naar klachtadviescommissie@wijeindhoven.nl
Wij laten uiterlijk 19 juli 2024 weten of jij uitgenodigd wordt voor een kennismakingsgesprek.
De gesprekken worden in overleg gepland.

Voor meer informatie kun je mailen naar klachtadviescommissie@wijeindhoven.nl.

Al je gegevens en correspondentie worden volgens de normen van de AVG verwerkt.

Off