Wachttijden bij WIJeindhoven gaan oplopen

De gemeente Eindhoven heeft WIJeindhoven minder subsidie toegekend voor 2024 dan dat de Stichting heeft aangevraagd. Dit betekent voor WIJeindhoven een tekort van 1,9 miljoen. Bij de aanvraag hadden we ingezet op minimale overhead en we willen onze dienstverlening kwalitatief op niveau houden. Dat betekent dat onze wachttijden op zullen lopen.

18 FTE terug

Het tekort betekent dat we het in 2024 met 18 FTE minder moeten doen dan dat we nodig achten. We hebben tijdelijke contracten niet kunnen verlengen en natuurlijk verloop van ons personeel niet vervangen. Daarmee hebben we de begroting sluitend gemaakt.

Langere wachttijden

Het betekent dat er inwoners zijn die hun generalist verliezen. Deze inwoners worden waar mogelijk overgenomen door een collega in de wijk. Omdat meerdere generalisten tegelijkertijd stoppen en zij niet vervangen worden, zal het helaas voorkomen dat het niet direct lukt om een nieuwe generalist te benoemen. Ook verwachten we dat de wachttijden oplopen voor inwoners die zich de komende tijd gaan melden bij WIJeindhoven. Daarvoor heeft WIJeindhoven een prioritering ingesteld. 

Projecten

Daarnaast zetten we enkele projecten on hold waar we als WIJeindhoven bij aangesloten waren. Zodra we hier capaciteit en middelen voor krijgen, kunnen deze opnieuw opgepakt worden. Ben je benieuwd of dit voor het project geldt waarbij jij betrokken bent? Neem dan contact op met je contactpersoon bij de gemeente Eindhoven

Volgende stappen

De komende periode zullen wij er alles aan doen om de inwoners te blijven ondersteunen. Daarbij zullen we, waar nodig met de gemeente afwegen welke activiteiten we anders, wel of niet zullen doen.  

Off