Alle wijkinformatie slim gebundeld via het Buurtplein Achtse Barrier

Vrijwilligers Anky en Maarten helpen om hun buurt tot bloei te brengen

Eén portaal voor iedereen

Maarten Gruijters woont in de Achtse Barrier. Hij is al jarenlang actief als vrijwilliger en vindt daarom prima zijn weg tussen alle initiatieven die de Achtse Barrier rijk is. “Maar voor buurtbewoners was het lastiger. Wat ontbrak was één plek waar alle initiatieven bij elkaar kwamen, een soort paraplu. Met een groep actieve vrijwilligers bedachten we Buurtplein Achtse Barrier. Eén portaal voor alle bewoners, met duidelijke informatie.”

Simpel en duidelijk

Eén van die vrijwilligers, Anky Poeth, beet zich vast in de bouw van de website: “Ik vind de Achtse Barrier een hartstikke mooie wijk. Er gebeurt van alles, maar het is zoeken om dat te vinden. Het was wel een uitdaging om alles zo simpel en duidelijk mogelijk in kaart te brengen via de website, maar het is gelukt. We zijn ook zichtbaar op sociale media en er staan er borden bij de toegangswegen naar de wijk.”

“Ik vind het ontzettend leuk om zo actief te zijn in de wijk en haal er veel voldoening uit”, vertelt Anky. “Bij alle activiteiten die ik onderneem, vraag ik me ook steeds af hoe ik anderen kan betrekken. Het is zo mooi om te zien dat de dorpsmentaliteit groeit. Dat het echt lukt om mensen in de wijk te verbinden. Buren die eerst niet bij elkaar over de vloer kwamen, zingen nu met de hele straat een serenade als er iemand jarig is.”

Ook Maarten is ontzettend positief over de samenwerking tussen de verschillende initiatieven in de wijk. “Gezondheid & Welzijn, AB voor Elkaar, LTAB en AB-info; ze zijn allemaal zichtbaar op het Buurtplein. En door samen te werken, kunnen we nog meer betekenen voor onze wijk.”

Zelfzorg apps

Je zou misschien denken dat Anky en Maarten na zo’n monsterproject even rustig aan willen doen? Maarten: “Nou, nee. Anky en ik zijn ook betrokken bij Gezondheid & Welzijn in onze buurt. Vanuit de zorgverleners was er een grote wens om de zorg laagdrempeliger te maken met de nadruk op wat mensen zelf kunnen doen om gezond te blijven.”

“Met de twee gezondheidscentra en externe samenwerkingspartners zoals zorgverzekeraars, de gemeente en WIJeindhoven geven we extra aandacht aan Zelfzorg. Zelfzorg biedt digitale ondersteuning in de vorm van apps, websites en zelfhulpmodules om lekkerder en gezonder in je vel te zitten. Mensen vinden de informatie via de speciaal ontwikkelde AB-app en de website. Veel apps zijn speciaal toegespitst op bewoners van de Achtse Barrier”, vertelt Anky trots. “Je kunt bijvoorbeeld korting krijgen op sommige apps en Fitcoins verzamelen als je meedoet met de wandelapp.”

Minder zorg, meer verbinding

“Sinds de start van Zelfzorg zien we dat het zich uitbreidt als een soort olievlek”, zegt Maarten. “Mensen delen hun positieve ervaringen. Ook ontstaat er meer verbinding tussen buurtbewoners, want je kunt samen aan de slag gaan met gezonder leven, denk bijvoorbeeld aan de wandelgroepen. Uiteindelijk hopen we op een gigantische verandering in de wijk omdat mensen eerst bij zichzelf te rade gaan, voordat ze naar een zorgverlener stappen. Daarmee verminderen we de druk op de zorg.”

Het motto van het Buurtplein is: Beter een goede buur dan een verre vriend”, zegt Maarten. “Maar eigenlijk geldt dat motto voor alles wat we doen”, vult Anky aan. “Want samen bereiken we veel meer. Daarnaast krijgen we enorm veel steun vanuit de betrokken professionele organisaties. Zo ontstaan er steeds nieuwe ideeën. Denk aan de bellijn die we steeds breder inzetten en een chatfunctie voor jongeren, maar ook aan alle activiteiten zoals paaseieren zoeken, de wijkquiz en het koffiemomentje. Samen werken we aan een fijne, leefbare wijk. En dat is gewoon kei gezellig!”

Meer weten?

Kijk eens op www.buurtpleinachtsebarrier.nl
Woon je niet in de Achtse Barrier? En wil jij ook samen met de buurt iets voor de buurt doen? Buurt in Bloei van WIJeindhoven kan je op weg helpen. Bel 040 238 8998 of mail info@wijeindhoven.nl.

Anky en Maarten bij het toegangsbord van de wijk Achtse Barier

Anky en Maarten bij bord Achtste Barrier

Informatiekrant Zorg en Ondersteuning

Dit artikel is onderdeel van de Informatiekrant Zorg en Ondersteuning in Eindhoven 2021 gemaakt door ETT Media. Bekijk hier de hele krant online.

Off