De kracht van het netwerk

WIJeindhoven werkt vanuit kernwaarden die samen met inwoners zijn opgesteld. Diverse werkwijzen en methodieken vormen de leidraad voor hoe wij ons werk met inwoners vormgeven, oftewel: ons ‘handelingsrepertoire’.

In 2021 is dit handelingsrepertoire vernieuwd en uitgebreid met werken vanuit het gedachtegoed van sociale netwerkstrategieën (SoNeStra) en de doorbraakmethode, waarmee invulling wordt gegeven aan het analysemodel overzicht, inzicht en uitzicht.

Sophia (13) woont bij haar tante Tilda

‘Ik ben blij dat ik nu bij mijn tante woon, met mijn familie in de buurt.’

‘Toen mijn moeder eind 2020 in het buitenland in detentie terecht kwam, bleef ik in ons huis wonen. Een vriendin van mijn moeder zorgde voor mij. Maar ik was bang, onrustig en miste mijn moeder. Daardoor ging het niet goed en was ik niet gelukkig. Tante Tilda zag dat en zocht contact met WIJeindhoven.’

Sophia komt net uit school. Terwijl ze haar verhaal vertelt, zit ze gezellig naast haar tante. Volgend jaar wil ze naar de havo. Ze weet ook al dat ze daarna wil doorstuderen voor verpleegkundige: ‘Ik wil in het ziekenhuis gaan werken.

Moeilijke keuzes

Tante Tilda: ‘Ik koos ervoor om WIJeindhoven te benaderen omdat ik niet wist hoe ik Sophia het beste kon helpen en hoe ik dat kon aanpakken. Ik zag het best donker in. Want was het beter om Sophia thuis te laten wonen zodat ze in Eindhoven haar school kon afmaken of was het beter dat ze naar Tilburg verhuisde en bij ons kwam wonen? En hoe moesten we het doen met alle praktische zaken, zoals school en het huurhuis waar ze met haar moeder woonde?’

‘Generalist Renate Beijers van WIJeindhoven hielp me bij het maken van keuzes. Ze vroeg elke keer: Wat willen jullie? Dankzij haar kon ik steeds een stapje verder zetten. Daarbij lag de nadruk altijd op een stabiele en veilige omgeving voor Sophia.

Familiebijeenkomst

Sophia: ‘Renate hielp om mijn moeder op te sporen en contact met haar te leggen. We bellen nu bijna elke dag en hopelijk komt ze dit jaar naar Nederland. Daar kijk ik wel naar uit. Ze hielp ook om een familiebijeenkomst te organiseren, of een netwerkberaad, zoals Renate dat noemt. Elf mensen die belangrijk zijn voor mij kwamen bij elkaar.’

‘Samen hebben we een toekomstplan gemaakt: wat heeft Sophia nodig om gelukkig te zijn? En wat kan iedereen doen om daarbij te helpen?’ Tante Tilda

Een toekomstplan en een actieteam

Tante Tilda vult aan: ‘Ook de moeder van Sophia werd erbij betrokken. Het was een heel belangrijk moment. Voor Sophia en voor mij. Want ik wil grote beslissingen voor Sophia niet alleen nemen. Nu ligt er een toekomstplan en kan ik de zorg en opvoeding delen.’

Eén van de besluiten die dag is dat Sophia elke twee weken een weekend naar haar vader gaat. ‘En daar heeft ze vier grote broers die haar enorm verwennen!’ lacht tante Tilda. ‘Ook is er een kleiner groepje, een actieteam, dat het plan in de gaten houdt en eventueel de rest van de familie inroept voor hulp.’

Samenwerken als familie

‘Voorop staat dat we samen blijven werken en niet afhankelijk zijn van professionals. Zo hebben we net samen met Sophia besloten naar welke middelbare school ze volgend jaar gaat.’ Sophia: ‘Ik ben gelukkig nu. Het is fijn om hier te wonen, met familie om me heen.’

En tante Tilda? Die is ontzettend trots op haar nichtje. ‘Ondanks alle hobbels en het moeten missen van haar moeder, gaat Sophia verder. Ze heeft doorzettingsvermogen, werkt hard voor haar school en doet er alles aan om zich beter te voelen. En als ik dan hoor dat ze gelukkig is, dan ben ik dat ook.’

Renate Beijers, generalist

‘Met behulp van de Doorbraakmethode kan de moeder van Sophia straks een nieuwe start maken en het contact met haar dochter herstellen.’

Na de verhuizing van Sophia naar haar familie in Tilburg, maakten Tilda en Sophia zich nog zorgen over de praktische zaken rondom het huis in Eindhoven. Dit huurhuis zou de moeder van Sophia namelijk kwijtraken omdat ze er niet meer woonde. Belangrijke vragen als: Hoe moet dat straks als ze weer terugkomt? En wat moet er allemaal geregeld worden? hielden Tilda en Sophia bezig. Daarom koos ik voor inzet van de Doorbraakmethode.

Door de inzet van de Doorbraakmethode krijgt de moeder van Sophia een appartement in Eindhoven toegewezen als ze terugkomt uit detentie en wordt ze dus niet dakloos. Ze heeft dan een plek waar Sophia kan komen logeren en ze samen het contact weer kunnen opbouwen.

Het huis moest leeg worden opgeleverd en Tilda stond daar alleen voor. Voor de verhuizing heb ik daarom de hulp ingeroepen van vrijwilligersinitiatieven waar we regelmatig mee samenwerken. De krachtpatsers van Stichting GoedVolk hielpen mee sjouwen, Stichting ANDERS stelde een verhuiswagen beschikbaar en we vonden een opslagruimte voor de spullen.

Dat Sophia en de belangrijke mensen om haar heen hun eigen koers bepalen, vind ik heel waardevol. Door te luisteren naar wat zij willen en vragen te stellen in plaats van oplossingen aan te dragen, staat er nu een mooi en stevig toekomstplan dat ze samen hebben gemaakt. Het mooiste compliment voor mij is om te zien hoe Sophia straalt.

Sociale netwerk strategieën

Het gedachtegoed Sociale Netwerk Strategieën (SoNeStra) gaat uit van de eigen kracht van de inwoner en zijn omgeving. Hierbij staan de behoeften en mogelijkheden van de inwoner en zijn netwerk centraal. Samen zoeken zij oplossingen, waarbij de medewerker van WIJeindhoven met name faciliteert. Want professionele hulpverleners zijn passanten, ze verdwijnen ook weer uit beeld en bieden geen continuïteit. Familie en andere belangrijke mensen uit het netwerk om iemand heen, zijn duurzamer met elkaar verbonden en staan dichterbij.

De kracht (en het hart) van SoNeStra is het netwerkberaad. Het moment waarop de inwoner samen met zijn sociale netwerk een eigen koers bepaalt en een toekomstplan maakt. Het kleinere actieteam, bestaande uit 4 of 5 mensen uit het sociale netwerk, borgt het plan en bewaakt de uitvoering ervan. Inmiddels is een groot deel van de WIJ-collega’s getraind in het gedachtegoed van SoNeStra.

Doorbraakmethode

Als je actief bent in het sociaal werk is een uitzondering op de regels soms nodig: een doorbraak. De Doorbraakmethode geeft WIJ-professionals een handvat om de toegevoegde waarde van maatwerk makkelijker te onderbouwen richting samenwerkingspartners. Daarbij staat het perspectief van de inwoner centraal.

WIJeindhoven Jaarverslag

Dit artikel is onderdeel van het WIJeindhoven Jaarverslag 2021

Off