Samenwerking met partners en professionals

De maatschappij wordt steeds ouder en we wonen steeds langer thuis. Een goede samenwerking tussen zorg en welzijn is belangrijk. We ondersteunen de inwoners van Eindhoven bij voorkeur vanuit de wijk. Daarom werken we onder andere nauw samen met partners en professionals, zoals wijkverpleegkundigen en huisartsen. We hebben korte lijntjes en vullen elkaar aan. En dat heeft een duidelijke meerwaarde voor de inwoner. 

We zijn er trots op dat in 2021 bijna alle huisartsprakijken in de stad een vaste contactpersoon vanuit het WIJteam, én een intern contactpersoon in de praktijk hebben. Over de meerwaarde van deze samenwerking vertellen inwoner Wilma, huisarts Olga Ous en generalist Sabine Beckers.

Inwoner Wilma

‘Sabine van WIJeindhoven is hier binnen gestapt en ze is tot op de dag van vandaag bereikbaar.’

‘Via de huisarts kwam ik in contact met WIJeindhoven. Het ging niet goed. Ik had veel gezondheidsproblemen en moest in korte tijd operaties ondergaan aan mijn schouder, voet, rug, maag en gehoor. Daarbij had ik dagelijks verdriet om mijn overleden man. Zo kwam het moment waarop ik dacht: Van mij hoeft het niet meer. ‘Ik had het gevoel dat ik veel vroeg van mijn omgeving, vooral van mijn zoons. En ik wilde ze niet ongerust maken. Het hielp om daar met Sabine van WIJeindhoven over te praten. Ik mocht haar altijd een berichtje sturen.’

‘Ook als het me zelf niet lukte om iets te regelen, bijvoorbeeld rondom de zorg, kon Sabine een groot verschil maken.’

‘Zo kon ik langzaam uit het diepe dal komen. Mijn gemoedstoestand gaat nog steeds op en neer. De ene dag gaat het beter dan de andere. Het zijn vooral de tussenpozen waarin ik alleen ben die het moeilijk maken. Erover praten helpt het beste. Het gevoel dat iemand om me geeft, zorgt voor een lichtpuntje. En als ik toch weer voor de medicijnenkast sta, denk ik terug aan de woorden van Sabine.’

‘Ook medisch gaat het ietsje beter. Maar ik moet leren leven met blijvende schade aan mijn evenwichtsorgaan en ik ben erg duizelig. Gelukkig ziet de fysiotherapeut nog steeds vooruitgang, dus hopelijk kan ik in het voorjaar weer zelfstandig naar buiten.’

‘Daarnaast regelde Sabine dat er elke week een studente van het Summa College op bezoek komt. Het is een schat. Ze helpt met de boodschappen, we spelen een kaartspelletje en kletsen wat. Ook ben ik verhuisd naar een nieuw appartement waar ik me veel beter thuis voel. En het lukt me om af en toe zelf iets te organiseren. Ik ben afgelopen weekend voor het eerst in een jaar tijd weer naar mijn zus in Nijmegen geweest. Die wilde ik zo graag weer zien. Dat geeft waarde aan de dag.’

Sabine, generalist bij WIJeindhoven

‘Bij Wilma had ik het vertrouwen dat we haar konden ondersteunen vanuit de sterke sociale basis die Eindhoven heeft. Het is fijn dat de huisarts zo intensief wilde samenwerken.

‘Juist door de nauwe samenwerking met de huisarts bereikten we een driedubbele winsituatie: Allereerst kwam de echte hulpvraag beter in beeld. Want door haar medische problemen ging het psychisch niet goed met Wilma. Ten tweede konden we de juiste, duurzame matches maken met als doel dat Wilma zich beter voelde. Tenslotte wonnen we op het gebied van de financiën omdat er geen beschikking werd aangevraagd.’

Olga Ouss, huisarts

‘Bij vragen of bezorgdheid neemt WIJeindhoven contact met mij op. Andersom kan ik WIJeindhoven altijd benaderen als ik vind dat er meer hulp en begeleiding nodig is.’

De samenwerking met WIJeindhoven is heel fijn en waardevol. Samen kunnen we Wilma heel efficiënt helpen en begeleiden. Als huisarts bied ik medische zorg en steun aan Wilma. WIJeindhoven heeft een signalerende en begeleidende functie. We vullen elkaar aan en er is regelmatig contact. Zo wordt de zorg voor Wilma toegankelijk, laagdrempelig, persoonlijk en passend. Ik vind het heel belangrijk dat onze samenwerking blijft bestaan: voor de beste zorg voor Wilma, maar ook voor andere patiënten.’

In 2021 hebben de huisartsenpraktijken en WIJeindhoven er samen voor gezorgd dat vrijwel alle huisartsprakijken in Eindhoven een contactpersoon hebben bij WIJeindhoven en dat WIJeindhoven een contactpersoon heeft bij de praktijk. Om gemakkelijker en nauwer samen te kunnen werken en elkaar aan te vullen in de ondersteuning aan inwoners.

WIJeindhoven Jaarverslag

Dit artikel is onderdeel van het WIJeindhoven Jaarverslag 2021

Off