Algemeen nut beogende instelling

Stichting WIJeindhoven is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens, zoals beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen, te publiceren op hun website. Dit doen we via het standaardformulier. 

Standaardformulier ANBI

Download hier het Standaardformulier publicatieplicht ANBI voor WIJeindhoven.

anbi logo
Off