Bus als ontmoetingsplek in de Eindhovense buurt

Vanaf 15 maart kun je een nieuwe bus tegenkomen in de Eindhovense buurten. Deze bus is bedoeld om mensen in de buurt bij elkaar te brengen; een ontmoetingsplek. In de toekomst kunnen buurtorganisaties de bus inzetten voor activiteiten met inwoners. Ook kan de bus gebruikt worden om bepaalde dienstverlening uit een andere wijk naar de buurt te brengen, zoals de Werkplaats Financiën XL. Initiator van de bus, Buurt in Bloei van WIJeindhoven, start eerst met enkele pilots. Op dinsdagmiddag 15 maart testen ze de bus voor het eerst in de buurten Doornakkers en Geestenberg. Op maandagmiddag 21 maart staat de bus op het ANWB Groenplein.

Een gezellige, (licht) oranje bus in de buurt trekt bekijks. Bij de inrichting is rekening gehouden met verschillende functies die de bus kan vervullen: een zitje binnen voor gesprekken, een koffievoorziening, een terras voor buiten en diverse tools voor groepsgesprekken. Zo biedt de bus voor de Verbinders, medewerkers van Buurt in Bloei, een mooie kans om met mensen in gesprek te gaan over wat er nodig is om het wonen en leven in hun buurt (nog) leuker te maken. Waar inwoners zelf blij van worden en hoe zij daaraan bij kunnen en willen dragen. Met als ultieme doel de mensen binnen de buurt met elkaar te verbinden en netwerken verder te versterken.

De bus in maart

Op dinsdagmiddag 15 maart staat de bus in de buurten Doornakkers en Geestenberg. Op 21 maart is de bus te vinden op het ANWB Groenplein in het Henri Dunantpark. Tijdens de Week van het Geld (28 maart t/m 1 april) is de bus in alle stadsdelen te zien. De activiteiten zijn dan gericht op het thema ‘van doekoe tot digi’, bewustwording van jongeren over hun financiën.

Buurt in Bloei met de buurtbus in de wijk

Testperiode tot en met de zomer

Vanaf 4 april kunnen de Verbinders van Buurt in Bloei, samen met partners in de buurt, de bus inplannen voor diverse activiteiten. Zij zullen de periode tot en met de zomer als testperiode gebruiken. In de zomer wordt gekeken welke bevindingen doorgevoerd kunnen worden in de inrichting en/of uitrusting van de bus.

Bus voor de stad

Met de bus wil WIJeindhoven de individuele veerkracht van Eindhovenaren en de sociale cohesie in buurten versterken. Er zijn diverse partijen en organisaties die aan die doelen bijdragen. Voor hun activiteiten kan de bus ook toegevoegde waarde hebben. Daarom vindt WIJeindhoven het belangrijk dat die partijen in de stad ook gebruik kunnen maken van de bus. In de testperiode worden de voorwaarden en afspraken daarvoor verder uitgewerkt .

Buurt in Bloei

Buurt in Bloei van WIJeindhoven versterkt de individuele veerkracht van Eindhovenaren en de sociale cohesie in buurten. Met als uiteindelijke doel: buurten waar het fijn wonen en leven is. Waar de mensen elkaar kennen en een handje helpen als dat nodig is. De Verbinders van Buurt in Bloei bouwen aan buurtnetwerken, ondersteunen inwoners bij het ontdekken en inzetten van hun talent en verbinden vraag en aanbod in de buurt aan elkaar.

Wil Vughts, Verbinder bij WIJeindhoven: “De ene dag ontmoet ik iemand die thuis zit met passie voor muziek en organiseren, de volgende dag spreek ik iemand van de buurtvereniging. Die twee breng ik met elkaar in contact en daar kan zomaar een buurtfestival uit ontstaan.”

Elske Janssen, ontwikkelaar Sociale Basis WIJeindhoven: “Het is ontzettend belangrijk dat buren elkaar weer leren kennen en weten te vinden als er iets is.” “Als mensen elkaar een handje helpen, bijvoorbeeld bij de boodschappen of de administratie, hebben ze minder snel betaalde hulp nodig.”

Kosten bus

De bus is grotendeels betaald vanuit coronagelden die de Rijksoverheid in 2021 beschikbaar stelde aan gemeenten om de impact van corona op de samenleving aan te pakken. In coronatijd is er afstand ontstaan tussen mensen. De bus zet in op verbinding in de buurten en wijken. Mensen weer in contact laten komen met elkaar.

Daarnaast heeft ook ASML een financiële bijdrage geleverd om de bus mogelijk te maken. Kupers Touringcars stelt belangeloos de stalling voor de bus ter beschikking. En ondersteunt bij de schoonmaak en het onderhoud.

On