‘Reuring in de Buurt’ brengt sociale initiatieven dichterbij

WIJeindhoven heeft in samenwerking met de gemeente Eindhoven een nieuw initiatief gelanceerd genaamd ‘Reuring in de Buurt’. Dit initiatief heeft tot doel buurtinitiatieven van Eindhovenaren en organisaties die zich inzetten voor de wijk op een eenvoudige manier zichtbaar te maken. Hoe? Met opvallende gevelbordjes. Zodat passanten kunnen zien dat het een plek is waar ze gewoon naar binnen kunnen lopen om buurtgenoten te ontmoeten, voor een praatje of mee kunnen doen aan een activiteit.

Versterking van betrokkenheid

Reuring in de Buurt is ontstaan vanuit de aanpak Buurt in Bloei van WIJeindhoven. Maartje van Vugt van WIJeindhoven: “We merken regelmatig dat inwoners onbekend zijn met de initiatieven in de eigen leefomgeving of een drempel ervaren om ergens binnen te lopen. Met Reuring in de Buurt willen we de zichtbaarheid vergroten van alle initiatieven. Daarnaast is het een blijk van waardering voor de vele vrijwilligers, stichtingen en organisaties die zich inzetten voor een leefbare en fijne wijk om in te leven, wonen en werken.” 

Reuring in de Buurt is een nieuwe stap om lokale initiatieven (nog) beter zichtbaar te maken en de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij deze initiatieven te versterken. Het is met name bedoeld voor die initiatieven die vrij toegankelijk zijn voor inwoners en daarmee onderdeel uitmaken van de zogenaamde sociale basis in de wijk. Die basis kent een zeer breed aanbod: van kaartmiddag, buurtmoestuin tot taalcafé. Ze hebben gemeen dat ze allemaal bijdragen aan een levendige en betrokken gemeenschap.

Voorbeeld van een gevelbord dat bij de deur hangt

Eerste gevelbordje voor Samimi

Vandaag reikte de wethouder Saskia Lammers het eerste bordje uit aan Stichting Samimi. Dit is een nieuw dagverblijf waar naast kleinschalige kinderopvang ook ouders elkaar ontmoeten op het ouderplein. Het ouder - kind centrum Samimi, vooral gericht op mensen die willen inburgeren of re-integreren, organiseert ook verschillende gezinsactiviteiten. Een prachtig initiatief dat de lokale gemeenschap versterkt en ieders netwerk vergroot. Hopelijk weten nu nog meer mensen het te vinden!

Gevelbordje Reuring in de buurt en wethouder

Off