Uitspraak College voor de Rechten van de Mens

Een oud-medewerker van WIJeindhoven heeft onze organisatie gedaagd bij het College van de Rechten van de Mens. De zitting was op 5 oktober 2023. Het College heeft hun oordeel zojuist gedeeld: “WIJeindhoven heeft onderscheid gemaakt op basis van geslacht bij het niet verlengen van het tijdelijke contract”. Zie https://oordelen.mensenrechten.nl/oordeel/2023-119 voor de onderbouwing van het oordeel. 

WIJeindhoven neemt dit oordeel serieus. Discriminatie in welke vorm dan ook gaat recht tegen onze normen en waarden in. In ons personeelsbeleid staat discriminatie (o.a. op basis van geslacht) dan ook vastgelegd als ongewenste omgangsvorm. 

We betreuren dat we onbewust de indruk hebben gewekt dat we een contract niet verlengd hebben in verband met zwangerschapsklachten. We nemen de adviezen ter harte en onderzoeken welke verbeterstappen we moeten zetten om dit in de toekomst te voorkomen.  

WIJeindhoven doet geen uitspraken over individuele medewerkers of oud-medewerkers in verband met de privacy van de betrokkenen.  

Noot voor de redactie

Heb je vragen? Neem dan contact op met WIJeindhoven: Marieke Hendriksen, communicatiemanager, mariekehendriksen@wijeindhoven.nl, 06-39839292. 

Off